นักท่องเที่ยวจีน ประเภทพิเศษ ชุด 2 ถึงไทยแล้ว 279 คน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 26 ต.ค.2563 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้โดยสารชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) จำนวน 145 คน เดินทางมาจากเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ3081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น.

โดยเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด 279 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ STV 145 คน ที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติ 118 คน ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด และคนไทย 16 คน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังถือปฏิบัติตามกระบวนการตรวจคัดกรอง โ ค วิ ด กับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ โ ค วิ ด อย่างเคร่งครัด

รวมทั้งผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องถูกส่งตัวไปยังโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) เพื่อกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน เหมือนกับผู้โดยสารกลุ่มอื่นๆ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและสาธารณสุข ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ โ ค วิ ด -19 อย่างละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มา khaosod