บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2563 กดเงินสด ได้ 2 รายการ

News

เรียกได้ว่ารัฐใจดีเติมเงินบัตรคนจนให้คนละ 500 บาทเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือลดลงเป็น 6 รายการ และมีวงเงินที่สามารถ กดเงินสด ได้ลดลงเหลือเพียง 2 รายการเท่านั้น 2 รายการดังกล่าวมีอะไรบ้าง กดเงินสดได้วันไหน ไปดูกันเลยครับ


บัตรนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง มาดูกัน

บัตรคนจน 2 รายการ กดเงินสด ได้ ในเดือนตุลาคม 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สามารถกดเงินสดจากวงเงินช่วยเหลือได้ 2 รายการ โดยจะโอนเข้าพร้อมกันในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจนในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟได้แล้ว

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี อยุธย า สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยสาร บขส. รถทัวร์ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

วงเงินช่วยเหลือที่กดเงินสดไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือที่กดเงินสดไม่ได้ทั้งหมด 4 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะโอนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และอีก 1 รายการ คาดว่าจะโอนเงินเข้าบัตรฯ ในช่วงกลางเดือนนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่ กระทรวงพาณิชย์ กำหนด โอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับความช่วยเหลือนี้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้บัตรคนจนอีก 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เบื้องต้นกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า วงเงินช่วยเหลืองวดแรกจะโอนเข้าบัตรฯ ในช่วงกลางเดือน หรือประมาณวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัตรฯ ตามเลขบัตรประชาชน อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อใกล้วันจ่ายเงินจริง กรมบัญชีกลางจะประกาศความชัดเจนออกมาอีกครั้ง