บิ๊กตู่ประกาศ บ่ายนี้ห้ามชุมนุม ไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือน

News

สำหรับสถานการณ์การชุมนุมที่ราชประสงค์ ตอนนี้ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกทม. ล่าสุดนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้ง กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) ให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการ กอร.ฉ. ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


บิ๊กตู่ออกคำสั่ง ชี้หน้าห้ามประชาชน

มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เรื่องแต่งตั้งกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมทหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค. และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 362/2563 ลงวันที่ 15 ต.ค. เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง แต่งตั้งดังต่อไปนี้


อนุมัติเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธ

-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็น อำนวยการ กอร.ฉ.

-ผบ.สส. ผบก.ทบ. ผบ.ทร.บก.ทอ. และ รองผบ.ตร. เป็น รองผอ.กอร.ฉ.


เข้าควบคุมกทม.วันนี้

สถานการณ์การสลายชุมนุมเมื่อเช้านี้

-ปลัดกระทรวงยุติธรรม, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ปลัดกระทรวงพลังงาน, อัยการสูงสุด, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ, อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, ผอ.สำนักงบประมาณ, อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น คณะกรรมการ ทั้งนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาประกาศแล้วว่า บ่ายนี้ใครที่ร่วมชุมนุม ต้องถูกดำเนินคดี