ปลดล็อกการศึกษา เด็กช่างสอบใบประกอบ พร้อมเริ่มงานได้เลย

News

วันที่ 28 ต.ค.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือกับดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการมว.แรงงาน ถึงการยกระดับฝีมือนักศึกษาวิชาช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยในเดือนพ.ย.นี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงแรงงาน จะร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานนักศึกษาอาชีวะสาขาช่างฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้นายณัฐฎพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มีการพูดคุยกันในระดับนโยบายแล้ว ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นหน่วยงานระดับปฎิบัติพร้อมที่จะดำเนินการตามความร่วมมือนี้ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ


เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในเร็ๆนี้นั้นถือเป็นการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ตามนโยบายของนายณัฏฐพลในเรื่องการศึกษายกกำลังสองอย่างแท้จริง เพราะเราจะทำให้นักศึกษาอาชีวะสาขาวิชาช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างแอร์ เป็นต้น เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก


ถือเป็นการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง

สร้างโอกาสและอาชีพที่มากขึ้นให้แก่เด็กสายอาชีพ

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างฝีมือได้จะต้องเข้ารับการฝีกอบรม เพื่อให้มีใบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานเท่านั้น เพราะหากไปประกอบอาชีพเองโดยที่ไม่ใบรับรองถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเรามองว่าเด็กอาชีวศึกษาได้เรียนตามหลักสูตรมีประสบการณ์ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติมาตลอด 3 ปีของการเรียนในสถาบันแล้วจึงถือว่ามีทักษะที่มากพอ โดยไม่จำเป็นต้องไปอบรมใหม่ให้มีความซ้ำซ้อนไปอีก อีกทั้งผู้ประเมินให้ได้ใบรับรองและฝึกอบรมจากกระทรวงแรงงานก็เป็นครูอาชีวศึกษา ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจะร่วมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อที่เด็กอาชีวะสาขาวิชาช่างสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที เลขาธิการกอศ.กล่าว