ผอ.เขื่อนขุนด่านฯ ยืนยันด้วยภาพเก่า เขื่อน ไม่แตกแน่นอน

News

เรียกได้ว่าได้รับความสนใจทั้งโซเชียลและคนทั้งประเทศ จากกรณีที่มีภาพถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก สำหรับ ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชล น้ำในเขื่อนน่ากลัวมาก ถ้าแตกโบ๊ะขึ้นมาหายไปครึ่งนครนายก โดยล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ที่นี่ “นครนายก” ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพการก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล สมัยก่อนว่ามีความแข็งแรงขนาดไหน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนจะไม่แตก โดยระบุว่า

นำภาพสมัย เขื่อนขุนด่านปราการชล กำลังสร้างมาให้ชม สารจาก ผอ.เขื่อนขุนด่านฯ เจษฎา บุญสุยๅ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ขอชี้แจงและให้ความมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วน ทราบถึงสถานการณ์ของเขื่อนและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อน.

เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (Roll Compacted Concrete หรือ RCC DAM) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2542 แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2547 ใช้งานมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี เขื่อนมีความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับเก็บกัก ตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง 100 % และตัวเขื่อนเรามีเครื่องตรวจสอบวัดพฤติกรรมเขื่อน ประมาณ 800 ชิ้น

สำหรับวัดการไหลซึมของเขื่อน , วัดการเคลื่อนตัวของตัวเขื่อน และวัดอุณหภูมิภายในตัวเขื่อน เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มีการตรวจสอบเขื่อนตลอดเวลา สถาณการณ์น้ำในเขื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อน 213.38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 95.26 % ซึ่งทางโครงการฯได้วางแผนที่จะกักเก็บน้ำให้ได้ 100 % เมื่อสิ้นฤดูฝน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ว่า จะสิ้นฤดูฝน ประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถ้าโครงการฯสามารถกักเก็บน้ำได้ 100 % จะเป็นผลดีอย่างมากกับชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง กิจกรรมที่สำคัญที่ใช้น้ำจากเขื่อนในช่วงฤดูแล้งนี้.

1.กิจกรรมภาคเกษตร ช่วยพื้นที่ภาคเกษตรของขุนด่านปราการชล 20.000 ไร่และช่วยพื้นที่ภาคเกษตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 100,000 ไร่

2.กิจกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภค ประปานครนายก ประปาหมู่บ้าน ศูนย์ภูมิรักษ์. มูลนิธิชัยพัฒนา และราษฎรที่ติดแม่น้ำนครนายก

3.กิจกรรมระบบนิเวศน์ ในการผลักดันน้ำเค็ม เจือจางน้ำเสีย ในแม่น้ำนครนายก เป็นหลัก

4.กิจกรรมประมงในแม่น้ำนครนายก

ไม่แตกแน่นอน

มั่นคง

5. กิจกรรมท่องเที่ยว ของจังหวัด ในเรื่องการระบายน้ำ ของเขื่อน เรามีเครื่องมือ 3 ตัวเป็นหลักในการระบาย คือ 1 อาคารระบายน้ำ spillway. 2 River outlet 3.Bottom Outlet ทั้ง 3 เครื่องมือสามารถระบายน้ำได้ 1,678 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ ประมาณ ชั่วโมงละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง ซึ่งสามารถบริหารจัดการน้ำในตัวเขื่อนได้ และไม่ให้มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ. ในช่วงนี้. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

ที่มา ที่นี่ นครราชสีมา