ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมกองร้อยควบคุมฝูงชน พร้อมนั่งกินข้าวด้วย

News

จากสถานะการณื การชุมนุม ผบ.ตร.ห่วงใยกำลังกองร้อย คฝ.ในกรณีปรากฏข่าวสารเชิงลบ เรื่องอาหารของกองร้อย คฝ.จึงมอบ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มาติดตามตรวจเยี่ยมกองร้อย คฝ. ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความห่วงใยกำลังพล ที่มาปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน ในการสนับสนุนภารกิจ ตร. ประกอบกับกรณีมีการนำข้อมูลภาพถ่ายอาหารของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ที่ไม่เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของอาหาร ออกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และกระทบต่อขวัญและกำลังใจของกำลังพล


รอง.ผบ.ตร เข้าให้กำลังใจตำรวจชั้นผู้น้อย


ส่งมอบของกำนัล

จึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลกำลังพลอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบหมายให้ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ช่วยติดตามดูแลในเรื่องที่พักและอาหารของกำลังพลแต่ละหน่วยที่มาปฏิบัติหน้าที่ฯ เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบข่าวสารดังกล่าว ประกอบกับความห่วงใยของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ในวันนี้จึงได้มาตรวจเยี่ยมกำลังของกองร้อยควบคุมฝูงชน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ


เติมเสบียง


ร่วมนั่งทานข้าวไม่ถือตัว

พบกองร้อยควบคุมฝูงชนของ จว.นครราชสีมา จำนวน ๑๕๐ นาย, กองร้อยควบคุมฝูงชนของ จว.อำนาจเจริญ จำนวน ๑๕๙ นาย และกองร้อยควบคุมฝูงชน ของ จว.มหาสารคาม จำนวน ๑๖๙ นาย ได้นำ ความห่วงใยของ ผบ.ตร. มาถ่ายทอดให้กำลังพลทุกนายรับทราบ พร้อมสุ่มตรวจอาหารของกองร้อยควบคุมฝูงชน ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกนาย ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดอาหารและการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบ ร่วมกับ บช.น. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ตามข้อห่วงใยของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.