ผู้ถือบัตรสวัสดิการเตรียมเฮ กำหนดแล้ว วันโอนเงินพิเศษ 500 นาน 3 เดือน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จำนวน 500 บาท/คน/เดือน หลายคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างรอคอยกำหนดวันเงินเข้า

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศวันโอนเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าของกินของใช้ที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 ตามตารางด้านบนนี้

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท

ทั้งนี้ใช้รูดซื้อสินค้าเท่านั้น (ตัดรอบเดือนต่อเดือน) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินพิเศษเงินเศษอีกคนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์