พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าแสงธรรม อุบลฯ เล่าพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่เหล่าพสกนิกรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันปิยมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับปวงชนชาวไทย

ที่ผ่านมาประสบการณ์อันปลาบปลื้มใจของเหล่าพสกนิกรไทยทุกคน ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจ โดยเฉพาะภาพที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์มีต่อเด็กน้อย รวมถึงประชาชนจำนวนมากมายที่นั่งเรียงรายอยู่ 2 ข้างเสด็จพระราขดำเนินผ่าน

ขณะเดียวกันกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีการถ่ายทอดผ่านทางเพจ พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ภาพ พร้อมทั้งระบุข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระราชทานรถบัส 30 ที่นั่งให้แก่วัดป่าศรีแสงธรรมเพื่อนำไปรับส่งนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเด็กนักเรียนในชนบทตามแนวชายแดน

และเป็นที่น่าปลาบปลื้มอย่างยิ่งคือพระองค์ทรงมีพระราชราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งความว่าว่า “พระองค์ทรงโปรดที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วย” ซึ่งเป็นแนวทางของการจัดการศึกษาแบบพึ่งพาตนเองของโรงเรียนศรีแสงธรรมมาตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักเรียน ถึงแม้วัดป่าศรีแสงธรรมและโรงเรียนศรีแสงธรรมจะอยู่ห่างไกลเพียงใด แต่ยังไม่พ้นสายพระเนตรพระกรรณของพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”