พระยศทางทหาร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ในหลวง ร.๑๐ โปรดเกล้าฯพระราชทาน

News

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันโทหญิง ให้ ว่าที่พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์(ดำรงพระยศในขณะนั้น)ซึ่งได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พันเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้า นักออกแบบเสื้อ อาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า และอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติชาวไทย เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ หรือยุวธิดา ผลประเสริฐ อดีตนักแสดง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ชั้นยศ RTA OF-5 (Colonel).svg พันเอกหญิง ร้อยโทหญิง และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้า ที่ ๒๙ รักษาพระองค์ฯ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ร้อยเอกหญิง ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

พันตรีหญิง ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

พันโทหญิง ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

พันเอกหญิง ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา