ภาพสุดปลื้มปีติ นาทีในหลวง พระราชินี ทรงเสด็จตรัสกับพสกนิกร

News

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓

จนกระทั้งเวลา ๑๙.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินจากหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มาเข้าเฝ้า ยังสร้างความปลื้มปิติให้แก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปท้่วบริเวณ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ