ภาพแห่งความอบอุ่น สมเด็จพระกนิษฐาฯ ทรงห่วงใยพระองค์เจ้าโสมสวลี

News

พจเฟซบุ๊ก เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์คลิปวีดีโอ ถึงเรื่องราวอันเป็นภาพสุดประทับใจเป็นอย่างยิ่ง กับความรักความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ปรากฏให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นห่วงเป็นใยองค์โสมฯ


และหลานสาวคนโต องค์ภา


ภาพแห่งความอบอุ่น

โดยสร้างความปลาบปลื้มปีติต่อประชาชนชาวไทยที่ได้เห็น และรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งกำลังเป็นที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้ จึงขอนำภาพแห่งความน่าปีตินี้มานำเสนอต่อดังนี้