รมต.คลัง ปฏิเสธ เงินหมด แค่รายจ่ายเยอะ

News

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กระทรวงการคลังในวันนี้ว่า ปัจจุบันทั้งโลกเศรษฐกิจยังถดถอย ในฐานะที่เข้ามาดูแลกระทรวงการคลัง ยืนยันมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมแน่นอน โดยวงเงินที่มีอยู่ยังเพียงพอ แม้ช่วงนี้รัฐบาลจะมีรายจ่ายสูง และรายได้รัฐลดลง แต่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตก


นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายนี้ เผยอีกว่า กระทรวงจะออกนโยบายเร่งด่วนในการดูแลปากท้องประชาชน ดูแลธุรกิจรายย่อย และกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา โดยการใช้จ่ายเงินกู้จะให้คุ้มค่าเงินมากที่สุด และจะใช้ในเรื่องที่เกิดประโยชน์สูงสุด


เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา รายได้ประเทศจึงตก

แต่เปล่าหมดเงิน

ส่วนระยะถัดไปจะต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมดำเนินงานนโยบายการคลังแบบขยายตัว ควบคู่กับการดูแลรักษาระดับหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี