รัฐเริ่มมาตรการลดฝุ่น PM2.5 รีบเช็กเวลา ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้ากรุง

News

ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาที่ไทยอีกครั้งแล้ว ครั้งนี้รัฐวางแผนมาตรการลดฝุ่น PM2.5 โดยวันที่ 27 ต.ค.2563 ที่ท่าเรือวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิ ษ กรมอนามัย กรมอุตุฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตร. บก.จร. และกรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือค่าฝุ่นสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศปิดระหว่างเดือนธ.ค.2563 – ก.พ.2564

โดยปีนี้ กทม.ร่วมกับบก.จร. จะออกคำสั่งห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเวลา 06.00-21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – สิ้นเดือน ก.พ. 64 เพื่อลดมลพิ ษ PM2.5 จากควันรถ รวมถึงงดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้งดจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งในช่วงเดือนธ.ค. 63 – ก.พ. 64 เช่นเดียวกัน

หากสถานการณ์วิกฤตและค่าฝุ่นสูงต่อเนื่องเกิน 3 วัน จะพิจารณาให้ปิดโรงเรียนตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ส่วนการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารขนาดใหญ่ และรถไฟฟ้า ในช่วงวิกฤติที่มีปริมาณฝุ่นสูงจะห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างบริเวณนอกอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย แต่ในพื้นที่ปิดภายในอาคารยังสามารถทำได้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า สิ่งที่กทม.ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองครบทั้ง 50 เขตแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเพิ่มเติมอีก 20 แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่ไปใช้พื้นที่ออกกำลังกายได้รับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศภายในสวนสาธารณะว่าสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ เพราะการใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ตลอดเวลาขณะออกกำลังกาย อาจทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่กทม.ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เช่น การปลูกไม้ยืนต้น 2 ฝั่งถนนที่สร้างใหม่ และปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับฝุ่นบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆ ให้มากที่สุด การพ่นละอองน้ำในอากาศ การล้างทำความสะอาดถนนและใบไม้ และการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ล้อ ราง เรือ

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com เฟซบุ๊ค : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเฟซบุ๊ก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน AirBKK ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ android และ ios