ลงทะเบียนด่วน สิทธิ์คนละครึ่งใกล้จะเต็มแล้ว

News

จากกรณีโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลแจกเงินเพื่อใช้จับจ่ายซื้อของใช้ตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 150 บาทต่อวัน หรือสูงสุด 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราจ่ายเอง ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 10 ล้านคน โดยเริ่มให้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเริ่มให้ใช้จ่ายไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563


โครงการคนละครึ่ง

ลงทะเบียนด่วน สิทธิ์ใกล้เต็มแล้ว

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รายงานว่า จากข้อมูลเมื่อเวลาเที่ยงวันของวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้ว 1,245,528 คน มียอดใช้จ่ายรวม 502.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 259.4 ล้านบาท รัฐช่วยจ่ายอีก 243.5 ล้านบาท


ใช้ได้ทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับร้านค้าที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด มีดังนี้

1. ร้านธงฟ้า

2. ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

3. ร้านค้าทั่วไป

4. ร้าน OTOP


ร้านข้างทางเข้าร่วมมากมาย

จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

2. นครศรีธรรมราช

3. สงขลา

ขณะที่ข้อมูลเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ระบุว่า ยังเหลือสิทธิ์ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 749,399 สิทธิ์ ดังนั้น คนที่ยังไม่ลงทะเบียน แนะนำว่าให้รีบลงทะเบียนก่อนหมดสิทธิ์