ลูกจ้างเฮ แรงงานไฟเขียวหยุดยาวเพิ่ม 8 วัน นายจ้างจ่ายค่าแรงเต็ม เช็กวันด่วน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่ ครม.มีมติให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติม คือวันพฤหัส 19 พ.ย. และ ศุกร์ 20 พ.ย. โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งจะทำให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย. ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วัน และเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ซึ่เป็นวันหยุดชดเชยวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. แต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน ทำให้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือ10-13 ธ ค.โดยวันที่ 10 ธ.ค. เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ล่าสุด มีรายงานว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19-20 พ.ย.63 และวันที่ 11 ธ.ค.63 เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ หรือ จัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง คือ 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. และสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือ ท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ช่วงดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบคุณ amarintv