ศบค.ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

News

เพื่อรับมือสถานการณ์ cd 19 ในประเทศไทยตอนนี้ ทาง ศบค.จึงไฟเขียว เสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มอีก 1-30 พ.ย. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงผลประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ เพิ่มระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-30 พ.ย.นี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบต่อไป

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนระบบการบริการจัดการวิกฤตการณ์ ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจึงยังมีความจำเป็นต้องอาศัยอำนาจตามกฏหมาย เพื่อใช้ในเชิงป้องกันในการแก้ปัญหาอย่างเพียงพอและมีการบูรณาการกำลังพลตำรวจและทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ cd 19 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ของมาตรการด้านการสาธารณสุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับการสถานการณ์กลุมผู้มารวมกลุ่มแต่อย่างใด

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ที่ประชุมรับทราบรายงานกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ cd 19 ของประเทศไทยวันนี้มีผู้ป่ว ยเพิ่ม 9 คน ยืนยันสะสม 3,709 คน หายแล้ว 3,495 คน เสี ยชีวิต 59 คน และช่วงที่ผ่านมา

มีผู้ป่ว ยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าสถานการณ์ควบคุมได้แล้ว โดยทั้ง 5 คน แสดงให้เห็นถึงการทดสอบระบบในการค้นหาควบคุม ที่ทำได้เร็วและเป็นการล็อกดาวน์เฉพาะจุด

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก ทำตามาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ cd 19 กลับมาแพร่กระจายซ้ำได้อีก