สระแก้วน้ำท่วมหนัก ในรอบ 20 ปี

News

เนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก ล่าสุดวันนี้ บริเวณพื้นที่ หมู่ 1 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีน้ำท่วมสูง ทำให้กกล.บูรพา(ฉก.ตาพระย า) ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจิตอาสา โดยมี ร.ต.ณกรณ์ เถรวัตรบวร เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยกำลังพลจำนวน 8 นาย และ รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน เข้าช่วยเหลือประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปัจจุบันน้ำยังคงไหลมาเพิ่มจาก ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมา ดร.วันชัย ไพเราะ นายก อบต.โนนหมากมุ่น กล่าวว่า น้ำป่าไหลหลากจากบ้านแผ่นดิน ต.แชร์ออ อ.วัฒนานคร ไหลลงพื้นที่ตำบลหนองม่วง และไหลทะลักลงพื้นที่รับน้ำตำบลโนนหมากมุ่น ประกอบกับน้ำจากกัมพูชาหนุนเอ่อ จึงทำให้น้ำท่วมที่ตำบลโนนหมากมุ่นจึงเพิ่มขึ้นเกือบ 30 ซม. ทางอำเภอโคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น ทหาร ตำรวจ หน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูเฝ้าระวังเพื่อช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอตาพระย า นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาพระย า จังหวัดสระแก้ว จำนวน 800 ชุด ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทุกภาคีเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 500 ชุด ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วเช่นกัน

ภาพเหตุการณ์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 200 ชุด ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทุกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นไปก่อน

สำหรับสถานการณ์น้ำทั่วไปในขณะนี้ของอำเภอวังสมบูรณ์น้ำลดลงเป็นปกติ เช่นเดียวกับอำเภอวังน้ำเย็นน้ำลดลงปกติ ในขณะนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจความเสียหายเพื่อให้ช่วยเหลือต่อไป ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนที่เป็นพื้นที่รับน้ำยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ โดยเฉพาะคลองพระปรงมีน้ำเพิ่มส่วนหนึ่งน้ำที่ไหลมาจากอำเภอเขาฉกรร จ์ และน้ำหนุนจากอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ภาพพื้นที่ประสบภัย