สินค้า-บริการ 7 ประเภท หักลดหย่อนภาษี 63 ไม่ได้

News

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการช้อปดีมีคืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ประชาชนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท


นายอนุชา บูรพชัยศรี


สินค้าและบริการ 7 ประเเภทนี้ลดหย่อนภาษีไม่ได้

สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และไม่ใช่คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 3,000 บาทด้วย ดังนั้น ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ส่วนสินค้าที่ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้ มีอยู่ 7 ประเภท ได้แก่

  1. สุรา, เบียร์ และไวน์
  2. ยาสูบ
  3. ค่าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิง
  4. ค่ารถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และค่าเรือ
  5. ค่านิตยสารที่ซื้อผ่านออนไลน์
  6. ค่ามัคคุเทศก์
  7. ค่าที่พักโรงแรม (เนื่องจากอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว)


เลือกซื้อดูดีๆ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีข้อแม้

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิ์โครงการช้อปดีมีคืนต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT และต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน โดยข้อมูลเมื่อปี 2561 คาดว่ามีคนใช้สิทธิ์ 3.7 ล้านคน รัฐอาจสูญรายได้ 14,000 ล้านบาท แต่จะมีเงินจากการซื้อสินค้าเข้าสู่ระบบกว่า 1.11 แสนล้านบาท พร้อมคาดว่ากระตุ้น GDP ปลายปี 63 เพิ่มขึ้น 0.03%