สุดปลื้มปิติ อ้น สราวุธ น้ำตาอาบแก้ม สวมเสื้อเหลือง รอรับเสด็จ ในหลวงฯ

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการอีกวันหนึ่งของไทย โดย 23 ตุลาคม เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นนั่นก็คือ การประกาศเลิกทาส นั่นเอง

เเละเมื่อวานนี้ สืบเนื่องจากรณี วันที่ 23 ตุลาคม2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.

ขณะที่เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯมายังพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เเละล่าสุดนับว่าสุดปิติ เมื่อ อ้น สราวุธ นั้นโพสต์เรื่องราวลงบนอินสตราเเกรม เมื่อ อ้น สราวุธ น้ำตาอาบแก้ม สวมเสื้อเหลืองรอรับเสด็จ ในหลวงฯ โดย อ้น สราวุธ นั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า ผมจุกมากคับ นำ้ตาไหลอาบแก้ม ….”ทรงพระเจริญ” คราวนี้ มันมีพลังต่างจากครั้งอื่นๆ

หัวใจของเรา เหมือนรากแก้วของต้นไม้เล็กๆ ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร… ที่ยึดอาศัยความร่มเย็นของแผ่นดินนี้มายาวนาน  หน้าที่ของต้นไม้ทุกต้น คือทำให้ผืนดินนี้อุดมสมบูรณ์และร่มเย็นสืบไป พระคุ้มครองทุกคนคับ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วันปิยมหาราช) I AM THAI เช้าตรู่วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว