เกษตรกรปรับปรุง ขึ้นทะเบียนด่วน

News

เป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตร เพราะเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เพจ ไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่า แนะเกษตรกรปรับปรุงทะเบียน พร้อมรับความช่วยเหลือ สิ่งที่รัฐบาลห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากในช่วงฤดูมรสุมของทุก ๆ ปี คือ ปัญหาน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ปีนี้ก็เช่นกัน เพราะประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหลายลูก ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน จัดทำแผนเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤติ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำลด

โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกของบรรดาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลาย แอดมินจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกท่านไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อใช้งาน เตรียมพร้อมรับการสนับสนุนและช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยไม่ตกหล่น

แนะเกษตรกร ปรับปรุง ขึ้นทะเบียน

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า