เขื่อนลำตะคอง แค่ปริ่ม ยังไม่ล้น รอระบายเฉยๆ

News

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เปิดเผย ว่า ในระยะนี้ ยังจะมีฝนตกในทางภาคอีสานและภาคตะวันออก ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้แจ้งเตือนไปยัง 5 เขื่อน ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย

น้ำปริ่มเขื่อนลำตะคอง

1. เขื่อนลำตะคอง ตั้งอยู่ในเขตระหว่างอำเภอปากช่องและอำเภอสีคิ้ว

2. เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย

3. เขื่อนลำมูลบน อำเภอครบุรี ในจังหวัดนครราชสีมา

4. เขื่อนขุนด่าน จ.นครนายก

5. เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง

น้ำเอ่อหนองทั่วพื้นที่จากฝนที่ตกหนักหลายวัน

โดยเน้นไปที่ในจังหวัดนครราชสีมา เพราะทั้งเขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำพระเพลิง มีน้ำเต็มความจุที่ 100 % ไปแล้ว แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหาเขื่อนจะแตก เพราะทุกเขื่อนมีการออกแบบให้แข็งแรงรองรับปริมาณน้ำที่ล้นจากเขื่อนอยู่แล้ว

ทั้งหมดนี้ยังรอระบาย

ด้าน เขื่อนลำตะคองยังสามารถรับน้ำได้อีก 50 ลบ.ม. ซึ่งปกติแล้ว ไม่ได้เขื่อนแตกอย่างที่มีข่าวลือ แต่บริเวณท้ายเขื่อนยังมีฝนตกต่อเนื่อง และต้องระบายน้ำออกไปก่อน และขอยืนยันว่า น้ำจะไม่ท่วมตัวเมืองโคราช โดยน้ำจะไหลผ่านลำบริบูรณ์ซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมืองออกไป อย่างไรก็ตาม เขื่อนลำตะคองจะสามารถรับน้ำได้ 314 ลบ.ม. แต่ปริมาณน้ำในเขื่อน อยู่ที่ 318-320 ลบ.ม. ถือว่าจุเกินพิกัด 102% จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกก่อน และทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ อ.ปากช่อง