เงินเดือนไม่ถึงหมื่น ก็กู้ได้ อนุมัติ สูงสุด 100000 บาท

News

ข่าวดีของผู้ต้องการกู้ยืนเงิน สำหรับคนที่ติดแบล็คลิส เพราะช้างไทยเงินกู้ เปิดให้ผู้ที่ ติดแบล็คลิส หรือ เครดิต บูโร สามารถที่จะ ขอยื่นกู้ ยืมเงิน ได้ 8,000 ถึง 30,000 บาท แต่ถ้าผู้ที่ขอกู้ ไม่ติด เครดิต บูโร ก็ขอกู้เงิน ได้ถึง 100,000 บาท ช้างไทย เงินกู้ ปล่อยเงินกู้กู้ยืม ได้

ตั้งแต่ 8,000 บาท จนไปถึง 100,000 บาท และมี อัตรา ดอกเบี้ย ที่เป็นไปตาม กฎหมาย ได้กำหนด เอาใว้ โดยทางช้างไทย เงินกู้ ให้กู้ได้ สูงสุดที่ 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ ไม่มี เอกสาร เครดิต บูโร หรือ ติด แบล็คลิส ถ้าจะขอกู้เกิน 30,000 บาท ช้างไทยเงินกู้ ก็จะให้ ผู้กู้ขอ เครดิต บูโร ด้วย

อัตรา ดอกเบี้ย ช้างไทยเงินกู้ ช้างไทยเงินกู้ คิด อัตรา ดอกเบี้ย ดังนี้

กู้ยืมเงิน ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ไม่เกิน 3เปอร์เซ็น ต่อ เดือน

กู้ยืมเงิน เกิน 50,000 ถึง100,000 บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ไม่เกิน 2.33 เปอร์เซ็น ต่อ เดือน

กู้ยืมเงิน เกิน 100,000 บาท คิด อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ไม่เกิน 1.25เปอร์เซ็น ต่อ เดือน

เมื่อผ่อนชำระเงินคืน ครบ 6 เดือน ก็สามารถ ทำการ ขอกู้เงินเพิ่ม ได้อีก

ความน่าเชื่อถือ ช้างไทยเงินกู้ ในการ พิจารณา อนุมัติ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก ช้างไทย เงินกู้ นั้น ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ผู้ที่กู้ ใช้เวลา ในการ อนุมัติ 5-7 วัน ทำการ หลังจากที่ ได้รับ เอกสาร ครบถ้วน ช้างไทย เงินกู้ ได้มีการ ระบุ ไว้ อย่าง ชัดเจน ว่า จะไม่มีการ เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ใด ก่อนที่จะมีการ โอน เงินกู้ ผู้ที่กู้ จะได้เงินเต็มจำนวน

ใครที่สามารถ ขอสินเชื่อ กู้ยืมเงิน ได้ ในการ ยืมเงิน ช้างไทย เงินกู้ จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็น พนักงาน เงินเดือน มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จนถึง อายุ 50 ปี ทำงาน ที่ทำงานใน ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

มีรายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป ทำงาน หรือ มีที่พักอาศัย ในเขต กรุงเทพ สมุทรสาคร และ สงขลา เมื่อสินเชื่อ ผ่านการ อนุมัติแล้ว รับเงิน ผ่านทาง บัญชี ธนาคาร กรุงไทย กสิกร ทหารไทย กรุงเทพ กรุงศรี ธนชาต หรือ ไทยพาณิชย์ ต้องใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน 1 คน ขึ้นไป

สำหรับใครที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับ