เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เผยที่มา เข็มกลัดมรกตล้อมเพชร

News

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 16.09 น.  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธย า

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกตล้อมเพชร เป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชร เป็นเพชรแท้อันล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรีไทย

เครื่องประดับพระราชมรดกชิ้นนี้ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงถือเป็นของสูงของบรมราชวงศ์จักรีไม่ทรงนำมาทรงเด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกำเนิดมาจากสามัญชนมาแต่เดิม

+

แต่ทรงจัดให้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงจะประดับในโอกาสอันสมควรแต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดประดับเครื่องดับชิ้นใหญ่เกินไป แต่ทรงจะประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็ก