เจ้าคุณพระสินีนาฏ กลับบ้านเกิดที่ จังหวัดน่าน ทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเมืองเหนือ

News

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชา และถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน ในการนี้ พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ให้การต้อนรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ทรงทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเมืองเหนือ

ทรงทักทายชาวบ้านเป็นภาษาเมืองเหนือ

คลิป

ก้มกราบพระก่อน ขึ้นรถ

ขอบคุณที่มา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี