เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จเป็นการณ์ส่วนพระองค์ ทรงปลูกต้นไม้

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปลูกต้นไม้ ณ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ภาพจาก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ภาพจาก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ที่มา

ขอบคุณ ภาพจาก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร