เตรียมลงทะเบียน ชิมช้อปใช้

News

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ไปหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เพื่อเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติสำหรับโครงการชิมช๊อปใช้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมอบเงินให้ประชาชนคนละ 1,000 ให้ประชาชนนำเงินส่วนนี้ไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ไปหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เพื่อเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติ

ชิมช้อปใช้

ล่าสุดวันที่ 5 ต.ค. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง จะเสนอให้ ศูนย์บริหารเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ หรือ ศบศ. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน พิจารณาในวันที่ 7 ต.ค. นี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน จะมี 2 มาตรการ คือ มาตราการชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กำลังสรุปว่าจะเรียกชื่อมาตรการว่าอะไร

ทั้ง 2 มาตรการ ได้กำหนดการดำเนินการไว้แล้ว คาดว่าหลังผ่าน ศบศ. และเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ก็จะดำเนินโครงการได้เลย สำหรับรายละเอียดมาตรการกำลังพิจารณาดูอยู่มีหลายวิธี เช่น มาตรการชิมช้อปใช้อาจจะเป็นการให้ร่วมจ่าย ไม่ได้รัฐให้เงินฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมา

ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ ก็จะดูว่าจะให้นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ หรือ จะคืนเป็นเงินสดให้ หรือ แคชแบ็ค ซึ่งผลที่จะออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นให้แรงจูงใจจากมาตรการภาษี หรือ มาตรการทางการเงิน

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเตรียมตัวลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ช้อปช่วยชาติ แจกเงินประชาชนอีกรอบ กำลังหาชื่อใหม่ เตรียมเสนอ ศบศ. พิจารณาหลายวิธีดำเนินการ