เตือน 130 อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เตรียมรับมือ โมลาเบ

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 นายสําเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง ฉบับที่ 14 ระบุ จากอิทธิพลพายุโมลาเบ ส่งผลให้วันที่ 28-30 ต.ค.นี้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง อาจส่งผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำและลำน้ำเพิ่มสูงขึ้น มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินความจุและน้ำหลากล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ

เตือนเฝ้าระวัง

ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบน จ.นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล จ.นครนายก และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 124 แห่ง ในภาคเหนือ 10 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 แห่ง ภาคกลาง 4 แห่ง ภาคตะวันออก 20 แห่ง ภาคตะวันตก 11 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง

รวมทั้งให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ที่แม่น้ำมูล ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ , ลำปะเทีย ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ , ลำชี ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ , ห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ , แม่น้ำปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี , แม่น้ำบางปะกง ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี , คลองชี ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง และแม่น้ำตาปี ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี