เปิดกลุ่มที่ได้เงินเข้า 1,000 ใช้ได้เลย รีบเช็กด่วน

News

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก โดยในเดือนตุลาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับวงเงินช่วยเหลือรอบใหม่ โดยเดือนนี้จะมีวงเงินช่วยเหลือบางอย่างหายไปและมีสิทธิประโยชน์บางอย่างเพิ่มขึ้น

ลุงตู่แจกอีกแล้ว

ความช่วยเหลือ 3 รายการหมดอายุแล้ว

ในเดือนตุลาคม 2563 ผู้ถือบัตรฯ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหมือนเดือนก่อนๆ จำนวน 3 ราย เนื่องจากมาตรการได้หมดอายุลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

1.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้

2.เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้

ให้เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท

วงเงินนี้งดจ่ายไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ก่อนมาตรการจะหมดอายุ เนื่องจากกองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณไม่เพียงพอ

3.เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

อีก 1 รายการ บัตรคนจน ยังไม่กำหนดวัน

ใครได้บ้าง เช็กด่วน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้บัตรคนจนอีก 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ยังเห็นชอบปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่ผู้ พิ ก า ร (มีบัตรประจำตัวผู้พิ ก า ร) ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 1.2 ล้านคน รวมถึงผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้ พิ ก า ร) ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน กว่า 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเงิน 1,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้

สำหรับในส่วนของผู้พิก า ร (มีบัตรประจำตัวผู้พิ ก า ร)  ที่อายุเกิน 18 ปีแล้ว และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับเบี้ยความพิก า ร เท่าเดิม คือเดือนละ 800 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้ เช่นกัน