เปิดพื้นที่ เตรียมรับ ดีเปรสชันลูกใหม่

News

สภาพอากาศในไทยตอนนี้ยังมีฝนตกหนัก และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ชื่อว่า Chawalit Chantararat ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก การคาดหมายพายุดีเปรสชั่นเฉียดภาคอีสาน 25-26 ตุลาคม 2563 นี้ ระบุ

พายุดีเปรสชั่น เฉียดภาคอิสาน 25 ถึง 26 ต.ค.

คาดว่าจะก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอาจจะเป็นลูกที่ 17 ของปีนี้ เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตก

วันที่ 20 ถึง 21 ต.ค. ขึ้นฝั่งฟิลลิปปินส์ ทำให้เกิดฝนตกหนัก ถึง หนักมาก ในพื้นที่ตอนเหนือของฟิลิปปินส์

วันที่ 22 ถึง 24 ต.ค. จะเคลือนที่ในทะเลจีนใต้ ที่ไปทางตะวันตก

วันที่ 25 ต.ค. ขึ้นฝั่งเวียดนาม ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่เมือง ดานัง และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 25 ถึง 26 ต.ค. เคลื่อนที่ไปทางเหนือเฉียงตะวันตกเล็กน้อย ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากตามแนวชายฝั่งเวียดนาม ขึ้นไปถึงเมืองวินห์ และกรุงฮานอย

วันที่ 25 ถึง 26 ต.ค. ทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในทั่วทั้งภาคอิสาน ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมถึง กทม. และปริมณฑล และ ฝนตกหนักในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี

ขอบคุณ Chawalit Chantararat