เปิดยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย

News

หากพูดถึงหลวงพ่อรวย วัดตะโก หลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะหลวงพ่อรวยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ของจ.พระนครศรีอยุธย า วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเป็นที่ต้องการอย่างมาก และยังเป็นเกจิอาจารย์ที่มีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดตะโก จนอายุครบอุปสมบท ก็อุปสมบทที่วัดตะโก เป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโกมาตลอดหลายสิบปี

หลวงพ่อรวย

กราบสาธุ

ล่าสุด เพจ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธย า กรรมการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธย า กรรมการ