เป็นบุญตายิ่ง เผยภาพสมุดบัญชีเงินฝาก ในหลวงร.๙ ต้นแบบแห่งความพอเพียง

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับความพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ท่านทรงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมา เพื่อให้คนไทยรู้จักที่จะดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นนั้นไม่เดือดร้อน อีกทั้งต้องดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ ไม่หวังที่จะร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียว หากทำได้จะเกิดความสุขถ้วนทั่วกัน

นั่นก็เพราะพระองค์ท่าน ทรงเป็นต้นแบบของความเรียบง่าย ความประหยัด และความพอเพียงมาโดยตลอด ดังที่เราชาวไทยเคยได้ยิน ได้ฟัง เรื่องราวพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านมาหลายต่อหลายครั้ง

โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่า สารวัตรเถื่อน ได้เคยออกมาโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถึงแก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เราได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพระองค์ท่าน ต้นแบบแห่งความพอเพียง

ภาพดังกล่าว