เผยสาเหตุพระพักตร์ ของเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

News

เป็นเรื่องที่ประสพนิกรชาวไทยให้ความห่วงใยกันมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า Arngun Phumpha ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ พระอาการประชวร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งทางผู้โพสต์ได้ทำการระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

คนไทยทุกคนเป็นห่วงพระองค์ท่านอย่างแน่นอน เมื่อเห็นพระอาการประชวรของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์ประชวรหนัก เนื่องจากว่าพระองค์นั้นทรงงาน แม้พระองค์จะประชวรหนัก แต่ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ย าก ทราบว่าประชาชนคนไทยเดือดร้อน พระองค์จะรีบไปช่วยเหลือ โดยไม่ห่วงอาการประชวรของพระองค์

พระองค์หญิงท่านทรงประชวรเป็นโร คแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งก็เป็นโร คเดียวกับโรคพุ่มพวง หลังจากที่พระองค์ทรงงานที่ต่างจังหวัดหลายๆวัน ทำให้พระหัตถ์บวม อีกทั้งหลายปีที่ผ่านมามีผลกระทบที่กระดูกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขณะนี้แพทย์รักษาพระองค์ได้ฉีดย าระงับอาการป วดอยู่ตลอดเวลา

บางครั้งทำให้พระพักตร์มีอาการบวม แต่ก็ไม่ทรงหยุดพักผ่อนพระวรกาย ยังเสด็จลงพื้นที่ พอ.สว. ตามต่างจังหวัดอยู่ตลอด ทรงมีพระทัยเข็มแข็ง ไม่เคยกลัวต่อโร คที่ทรงประชวร เมื่อก่อนตอนออกงานรับเสด็จในเขตพื้นที่พอ.สว. ทรงเป็นกันเอง เสวยข้าวกล่องแบบเดียวกับสมาชิกพอ.สว.

บางพื้นที่อากาศร้อนมาก แต่ก็ไม่ทรงย่อท้อเลยแม้แต่นิด เวลาเสด็จผ่านชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จ จะคอยตรัสถามพูดคุยกับชาวบ้านตลอด ไม่ทรงถือพระองค์ มาวันนี้ทราบว่าพระอาการประชวรเริ่มกำเริบ ก็ได้แต่สวดมนต์ ภาวนา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ Arngun Phumpha