แม่ๆ มีเฮ เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว กดใช้ได้เลย

News

เมื่อวันที่ 8 ตค 63 เพจ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า งินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เดือนตุลาคม 2563 เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,827,303 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท


เด็กน้อยมีกินแล้ว


เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว


แม่ๆ มีเฮ

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ คลิก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534  0-2651-6920  0-2651-6902  0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121 122 123 147 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300