โครงการคนละครึ่ง ใช้ไม่ถึง 150 เอาไปทบวันอื่นได้

News

โครงการคนละครึ่ง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ โดยแต่ละวันณัฐจะช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งสูงสุด 150 บาท และเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยแต่ละคน จะมีงบประมาณจากรัฐบาลให้ใช้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน แต่ยอดรวมทั้งหมดไม่เกิน 3,000 บาท เท่ากับว่า ใช้สิทธิโครงการนี้ได้ 20 วัน

อย่างไรก็ตาม ก็มีคนสงสัยว่า ถ้าหากเราใช้ไม่ครบ 150 บาทต่อวันในส่วนของภาครัฐ จะเ สียสิทธิจากส่วนต่างหรือไม่

ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง

ล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หากประชาชนใช้จ่ายไม่ถึง 150 บาทต่อวัน สามารถทบไปในวันอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และ 3,000 บาทของยอดทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น สมมติซื้อของวันละ 200 บาท รัฐช่วยจ่าย 100 บาท เราออกเอง 100 บาท เหลือ 50 บาท ก็สามารถนำไปทบได้ และจะทำให้เราสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ได้นานถึง 30 วัน