โคราชหนัก น้ำไม่ลดลงเลย

News

ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เร่งนำเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมายออกลงสู่ลำน้ำมูล เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนพิมาย ไม่ให้มีปริมาณน้ำมากเกินจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในเขตเศรษฐกิจของอำเภอ กับแหล่งโบราณสถานปราสาทหินพิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย


ทั่วทุกพื้นที่น้ำท่วม


ในเมือง ต่างอำเภอ โดนหมด


ไม่มีทีท่าว่าระดับน้ำจะลดลง

มองจากด้านบน เป็นแม่น้ำทั้เมือง

โดยล่าสุด หลังจากเขื่อนพิมายผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำมูล ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น จนเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกร ในตำบลรังกาใหญ่ และตำบลท่าหลวง จำนวนกว่า 100 ไร่ โดยระดับน้ำท่วมสูง 50-60 เซนติเมตร ซึ่งจากภาพมุมสูง จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้เอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลเป็นวงกว้าง คาดว่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและขยายพื้นที่เสียหายออกไปมากขึ้น เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลเข้ามาสะสมภายในเขื่อนพิมายต่อเนื่องทุกวัน