โคราช 8 อำเภอ เตรียมอพยพ

News

ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนพิมายของเกษตรกรใน ต.ท่าหลวง ต.รังกาใหญ่ และ ต.สัมฤทธิ์ สูงกว่า 1 เมตร และน้ำมูลยังเอ่อล้นเข้าท่วมถนนคอนกรีต สายพิมาย-ท่าหลวง ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เป็นระยะทางกว่า 200 เมตร ซึ่งมีแนวโน้มจะท่วมสูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ เนื่องจากเขื่อนพิมายเร่งผลักดันน้ำภายในเขื่อนออกสู่ลำน้ำมูล

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยริมตลิ่งติดลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเตรียมอพยพกรณีเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ โดยพื้นที่เสี่ยงได้แก่ อ.โชคชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองย าง ให้บูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ เตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ ของ จ.นครราชสีมา ได้ไหลไปสมทบกับปริมาณน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำ ศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย เนื่องจาก อ.พิมาย เป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ในจังหวัด ส่งผลให้ระดับน้ำภายในเขื่อนพิมายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 ระดับน้ำเขื่อนพิมาย 152.78 ม. (ระดับตลิ่งที่ลุ่ม 152.70 ม.) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร สูงกว่าตลิ่ง 7 เซนติเมตร เอ่อล้นเข้าพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มริมน้ำ จึงต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำมูลบริเวณท้ายเขื่อนพิมาย โดยได้เปิดประตูเขื่อนด้านปากคลองสายใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก จำนวน 6 บาน สูงพ้นน้ำ เพื่อระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนลงสู่ลำน้ำมูล

อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนพิมายยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา จึงนำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก 4 เครื่อง รวมกับที่มีการติดตั้งไว้เดิมแล้ว 6 เครื่อง ไว้ที่ประตูระบายน้ำ เพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนพิมาย ให้ไหลลงสู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเร็วขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทหินพิมาย และแหล่งเศรษฐกิจของอำเภอ

ที่มา amarintv