โซเชียลวิจารณ์หนัก บริษัทริดรอนสิทธิในการแสดงความเห็นพนง.

News

บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่ทำการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกนโยบายใหม่ล่าสุดด้วยการกำหนดใส่ยูนิฟอร์มใหม่สีเหลืองให้กับพนักงาน โดยระบุว่าจะให้พนักงานทุกคนใส่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์อย่างต่อเนื่องตลอดไป หากพนักงานคนไหนที่รู้สึกไม่สะดวกใจที่จะใส่ สามารถแจ้งและมาเขียนใบลาออกได้ เนื่องจากเป็นสิทธิของทุกคนไม่ได้บังคับ แต่เป็นกฎของบริษัทที่ต้องปฏิบัติตาม


ใครไม่สะดวกใส่แจ้งได้เลยนะ ไม่ได้บังคับ ถือเป็นสิทธิของทุกคน และก็ให้มาเขียนใบลาออกให้ด้วย

โพสต์จากต้นทางมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วันแรกกับแบบฟอร์มเสื้อพนักงานชุดใหม่ ซึ่งไม่ใช่ชุดใส่แค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่จะคือชุดแบบฟอร์มอีกแบบหนึ่งของบริษัท ซึ่งจะกำหนดให้ใส่ทำงานทุกวันจันทร์และศุกร์ต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลของบริษัทและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้

ตอนหนึ่งได้บอกกับพนักงานไปว่า ใครไม่สะดวกที่จะใส่ก็แจ้งได้เลยนะ ไม่ได้บังคับถือเป็นสิทธิของทุกคน และก็ให้มาเขียนใบลาออกให้ด้วย เพราะนี่คือสิทธิ คือกฎระเบียบของบริษัทนี้ และไม่ว่าที่ใหนๆ และที่สำคัญเป็นหน้าที่ที่ต้องแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่เป็นคนไทย เป็นองค์กรเอกชนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร อยู่ภายใต้สถาบันหลักของประเทศคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


ชาวเน็ตแห่คอมเม้นต์ วิจารณ์หนักทั้งแง่ดีและลบ

และโชคดีและน่าภาคภูมิใจที่พนักงานต่างสนับสนุนเห็นด้วยกันทุกคน และฝ่ายก่อสร้างยังแจ้งมาว่าคนงานก่อสร้างขอใส่เสื้อนี้ด้วยได้มั้ย เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ทางบริษัทจึงสั่งทำให้กับคนงานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี หลังจากที่ทางบริษัทได้เผยแพร่โพสต์ไปแล้วก็มีการแสดงความเห็นจากชาวเน็ตทั้งในแง่บวกชื่นชมอุดมการณ์ของบริษัท กฎของบริษัทก็ควรเป็นไปตามนั้น

บางส่วนที่แสดงความเห็นในเชิงแง่ลบว่า นี่คือสิทธิบริษัทที่ไม่เคารพสิทธิของพนักงานเลย แม้ไม่ได้บังคับให้ใส่ แต่ให้เขียนใบลาออกแทน ก็เป็นการกระทำไม่เหมาะสม กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันเบาๆ ขึ้นมาบนโลกออนไลน์ขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งนั่นเอง