กระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทยไปอิสราเอล 206 คน ได้เดือนละ 48,000 ยังรับเพิ่มอีก

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทย 206 คน ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอล ในโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน แรงงานจะมีรายได้เดือนละกว่า 48,000 บาท

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปส่งและให้กำลังใจ ซึ่งการจัดส่งไปโดยรัฐ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ มีการคัดเลือกที่โปร่งใส ตั้งแต่รับสมัคร สัมภาษณ์ ทำสัญญาจ้าง และการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละปี ไทยได้รับโควตาจัดส่งไปอิสราเอล และจะจัดส่งแรงงานไทยให้ครบ 2,000 คนภายในอีก 2 -3 เดือนข้างหน้า ไม่เสียค่าหัว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทุกคนต้องซื้อกรมธรรม์ cv ด้วย

ภาพดังกล่าว

ขอบคุณ ช่อง 7