กอนช.สั่งด่วนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งใน 2 อำเภอ จ.ปราจีนบุรี เตรียมรับมือ

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ระบุว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ออกประกาศย้ำเตือนจุดเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำใน 2 อำเภอของ จ.ปราจีนบุรี หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ส่งผลให้มวลน้ำป่าจากอุยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน หลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประเมินสถานการณ์น้ำแล้วคาดว่า มวลน้ำจะไหลหลากผ่านคลองยาง แควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี และแม่น้ำปราจีนบุรี จะส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี โดยระดับน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง 0.5-0.7 เมตร อาจส่งผลให้มวลน้ำหลากเข้าท่วม อ.กบินทร์บุรี โดยเฉพาะที่บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี

จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม ดังนี้

1.ให้ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังอยู่หรือเคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะบริเวณ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี, ต.หนองกี่ ต.เมืองเก่า และ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2.ให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งตือนให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมอพยพและเคลื่อนย้ำยสิ่งของอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์น้ำหลาก

3.ให้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ โดยเร่งระบายน้ำในลำน้ำ และแม่น้ำ

4.ให้จัดเตรีมเจ้าหน้าติดตามระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร และเครื่องมือ รวมถึงจัดเตรียมระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน