คนกดได้รอบแรก มองแรง คนละครึ่ง เงื่อนไขไม่ดีเท่ารอบ 2

News

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ช่วงต้นปี 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการขยายมาตรการจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 63 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปีใหม่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุถึงรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส 2 คร่าวๆ ว่าอาจมีข้อแตกต่างบางประกาศจากเฟสแรก ดังนี้


คนกดรอบแรก เบ้หน้าแรง

ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 1 ขอใช้สิทธิ์เฟส 2 ได้ ต้องใช้จ่ายเงิน 3000 บาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 จนครบก่อน มีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ที่ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันจะเข้าร่วมต่อหรือไม่ หากเข้าร่วมต่อจะได้รับเงินเพิ่มในคนละครึ่งเฟส 2 ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลัง 3000 บาท เหมือนผู้ลงทะเบียนในเฟส 1 ลุ้นเพิ่มวงเงินมากกว่า 3000 บาท รวมถึงจำนวนสิทธิ์จะขยายเพิ่มจากเดิม 10 ล้านคนหรือไม่ ในคนละครึ่งเฟส 2 คาดได้ข้อสรุปภายในเดือน ธ.ค. 63


รอบสองใช้ได้ข้ามปี

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะใช้เงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจาก cd 19 จำนวน 400000 ล้านบาท ขณะนี้เหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายได้ราว 200000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะต้องจัดทำรายละเอียดเสนอ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณารายละเอียด