คนบันเทิงคึกคัก พร้อมประชาชนสวมเสื้อเหลือง เฝ้ารอรับเสด็จ

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่บริเวณรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บรรยายากาศการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

เหล่าประชาชนคึกคักเฝ้ารอรับเสด็จ

เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง พร้อมประดับประดาด้วยธงชาติ และชูพระบรมฉายาลักษณ์เรียงราย มีการจับจองที่นั่งรอบถนนหน้าพระลาน และตลอดแนวถนนราชดำเนินใน

ทั้งนี้ มีบุคคลมีชื่อเสียงมากมายทยอยเข้าร่วม เช่น ดารณีนุช โพธิปิติ หรือ “ท็อป”, นิติพงษ์ ห่อนาค, ไปรมา รัชตะ, อนุชิต สพันธุ์พงษ์, สินจัย เปล่งพานิช และ เสรี วงษ์มณฑา เป็นต้น

เหล่าประชาชนคึกคักเฝ้ารอรับเสด็จ

เหล่าประชาชนคึกคักเฝ้ารอรับเสด็จ

เหล่าประชาชนคึกคักเฝ้ารอรับเสด็จ