คนละครึ่งรอบ 3 ยืนยันตัวตน พร้อมเติมเงิน แบบนี้ ดูเลย

News

19 พ.ย. นี้ “กระทรวงการคลัง” เปิดให้ประชาชน “คนละครึ่ง” รอบ 3 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไม่ทันในรอบแรก โดยคนที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด คือจะต้องเป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” มาก่อน หรือเป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จจึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

โครงการยอดนิยมขณะนี้

เป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งผ่านเว็บไซต์ “www.คนละครึ่ง.com” ซึ่งจะมีประมาณ “7 แสนสิทธิ์”


ต้องสแกนหน้าก่อน

หลังจากลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ” ทางทีมงาน siamstreet ได้รวบรวมขั้นตอน “วิธียืนยันตัวตน” ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน “คนละครึ่ง” รวมถึงวิธีเติมเงินและใช้เงินผ่าน “เป๋าตัง” ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้


ขั้นตอนตามนี้ ครั้งแรกอาจจะงงๆ หน่อย

วิธียืนยันตัวตนในแอพฯ “เป๋าตัง” ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ หรือยืยันตัวตนไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตน โครงการ “คนละครึ่ง” ไม่ผ่านทำเองได้ที่ “ตู้ ATM สีเทา” รุ่นใหม่ของธนาคาร โดยไม่ต้องไปที่สาขา โดยทำตามวิธีต่อไปนี้

วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย สีเทา ที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้


เหมือนจะยุ่งยาก แต่สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้

1. เปิดแอพฯ Google Map พิมพ์ “ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน”

2. นำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทย

-เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

-ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

-ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”

-เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

-เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นอันเสร็จสิ้น


ทำตามนี้เลย

วิธีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking และ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

1. วิธีเติมเงินผ่าน Mobile Banking

2. วิธีเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย