คนละครึ่ง เล็งขยายเฟส 2 เป็นของขวัญปีใหม่

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งโลกอินเตอร์เน็ต ต่างติดตาม  และต้องบอกว่า ดีใจด้วยสำหรับหลายๆท่าน  ล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าว siamtoday รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนาย กรั ฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นาย กรั ฐมนตรีและรัฐม นตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจผลตอบรับจากประชาชนในโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภค ที่บรรลุเป้าหมายตามที่รั ฐบาลตั้งใจไว้ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์cd 19พยุงเศรษฐกิจไทยผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะหาบเร่แผงลอย ร้านโชห่วย ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือตลาดนัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 63 มีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 648372 ร้าน มียอดการใช้จ่ายสะสม 13481 ล้านบาท แยกเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายเอง 6869 ล้านบาท และส่วนที่รั ฐช่วยจ่าย 6612 ล้านบาท


นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังศึกษาข้อมูล เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการเตรียมจัดทำโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ และการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายอีกด้วย

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ คนละครึ่ง นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ช่วยให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชั่นทางการเงิน ทั้งในฝั่งของผู้ซื้ อและผู้ข าย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสดของไทยในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางสำคัญในการนำข้อมูลไปพัฒนาระบบ National e-Commerce Platform ของประเทศไทยได้อีกด้วย