คนเดินทางมีเฮ จอดฟรี 6 วันหยุดยาว

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีวันหยุดเพิ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ส่งผลให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ วันที่ 19-22 พ.ย. 2563 ทสภ. จึงทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดย ทสภ. จะทำการยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 18 พ.ย. 2563 จนถึง วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 17.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าว ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะวิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


คนเดินทางขึั้นเหนือช่วงหยุดยาว


จอดรถโซน C ฟรี 6 วัน

อย่างไรก็ตาม ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และหากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง