ครม ไฟเขียว วันหยุดยาว ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนหลายเส้นทาง

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ที่เรียกได้ว่าเฮรับวันหยุดยาวกันเลยทีเดียว ครม.ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่าน กรุงเทพ-บ้านฉาง-พัทย า-วงแหวนกาญจนาภิเษก วันที่ 18-23 พย. และ 9-14 ธค. เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทย า

รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทย า

เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางพิเศษ 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา

ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ครม.ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่าน กรุงเทพ-บ้านฉาง-พัทย า-วงแหวนกาญจนาภิเษก วันที่ 18-23 พ.ย. และ 9-14 ธ.ค.