ชาวนาวาโฮ ขี่ม้านาน 3 ชม. ไปเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฯ

News

จำนวนผู้ลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้งที่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ มีจำนวนมากที่สุดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งปี 2020 ขณะที่ประเทศอื่น ๆ จะมีระบบป้องกันเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งที่เข้มงวดมาก แต่กระบวนการในสหรัฐฯ ค่อนข้างจะผ่อนคลาย เพราะเชื่อกันว่ามีอัตราเกิดกรณีฉ้อโกงต่ำ และใน นาวาโฮ เนชั่น การส่งจดหมายใช้เวลาในการเดินทางเป็นสัปดาห์กว่าจะถึงที่หมาย ทำให้พวกเขากลัวที่จะโดนตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งในครั้งนี้


ทุกคนเดินหน้ามาใช้สิทธิ์

“มันเกิดจากความไม่ไว้วางใจ” อัลลี ยัง วัย 30 ปี หนึ่งในชาวเผ่าที่ลงทะเบียนในรัฐแอริโซนา กล่าว “พวกเรามีความกังวลว่าคะแนนเสียงของเราจะไปถึงไม่ทันเวลา” ทำให้ นางสาวยัง ผู้นำกลุ่ม Protect the Sacred โครงการที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 เพื่อเพิ่มพลังบวกให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ชาวอินเดียแดง เธอได้เชิญชวนให้ทุกคนขี่ม้าของตนไปเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 20 คน ใช้เวลาบนอานม้ากว่า 3 ชั่วโมง เพื่อไปลงคะแนนเสียงด้วยตัวเอง


ชาวนาขี่ม้ามาเลือกตั้ง ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

“มาร่วมลงคะแนนกับเรา และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นเกียรติแก่บรรพบุรุษของเราที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียง และเพื่อระลึกถึงญาติของเราที่เสียชีวิตจากโควิด-19 และไม่สามารถเปล่งเสียงของพวกเขาได้อีกต่อไป #RideToThePolls #ElectionDay!” กลุ่ม Protect the Sacred ที่ชักชวนผู้มีสิทธิให้มาเลือกตั้งในครั้งนี้


ทุกคนจะไม่ยอมเสียสิทธิ์

ดินแดนชาวพื้นเมืองของชนเผ่านาวาโฮหรือ นาวาโฮ เนชั่น เป็นหนึ่งในเขตที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในสหรัฐฯและสร้างความยากลำบากให้กับผู้คนที่นั่นอย่างหนักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและชาวชนเผ่าอินเดียนแดงนาวาโฮในที่อยู่ห่างไกล และยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมในเขตอนุรักษ์ที่ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน


พวกเขามาออกเสียงเพื่อให้ผู้นำรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนหลังเขาที่จะถูกทอดทิ้งได้ง่ายๆ

“อำนาจอธิปไตย ที่ดิน และการดูแลสุขภาพ สิ่งเหล่านี้คือสามอันดับแรกที่จะมีผลต่อเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหรือการดูแลสุขภาพจิต นี่คือตะแนนเสียงของเรา” อัลลี ยัง กล่าว  จากเหตุการณ์การแพร่ใหญ่นี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง จากการระดมทุนของรัฐบาลกลางที่ช้ากว่าพื้นที่อื่น และในปีนี้รัฐแอริโซนาอาจมีบทบาทชี้ขาดในการเลือกตั้ง เธอจึงอยากใช้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุด