ชาวนาเฮ เงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกรเข้าพรุ่งนี้ วิธีเช็กเงินง่าย ๆ ก่อนไปถอนเงิน

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับเกษตรทุกท่าน พรุ่งนี้แล้ว สำหรับการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกรงวดแรก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน กระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน ประกันรายได้ข้าว เงินเข้างวดแรก 16 พ.ย. 63 ก่อนทยอยโอนให้ครบภายใน 3 วัน เผยวิธีเช็กเงินโอนเข้าหรือยัง ชาวนาดูทางนี้

จากกรณี คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประกันรายได้ชาวนาและเกษตรกรปลูกยางพารา จำนวน 6.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง วงเงิน 10,042 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจะจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวงวดแรก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้น

ล่าสุด (15 พฤศจิกายน 2563) ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กล่าวว่า วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จะเป็นวัน kick off การจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนา จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดรับเงินส่วนต่าง ซึ่งไม่เท่ากัน โดยมีเงื่อนไขที่แจ้งให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกันแล้ว คือ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,911 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,137 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,222 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,066 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,084 บาท

ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกข้าวชนิดต่าง ๆ จะได้รับเงินส่วนต่างไม่เท่ากัน แต่หากคำนวณจากโควตาสูงสุดที่รัฐบาลให้ คือ

ถ้าปลูกข้าวเปลือกหอมปทุมธานี จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26,674 บาท

ข้าวเหนียว จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 33,349 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36,670 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 34,199 บาท

ข้าวหอมมะลิ จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 40,756 บาท ต่อครัวเรือน

ทั้งนี้ ชาวนาจะได้ส่วนต่างจำนวนเท่าไร ขึ้นอยู่กับปริมาณการแจ้งปลูกไว้ตอนขึ้นทะเบียน และการจ่ายก็ไม่เกินจำนวนตันที่รัฐระบุไว้ นอกจากนี้ ยังมีเงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ จะได้รับครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ได้รับ 500 บาท

งวดต่อไป 500 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังเที่ยงคืนของวันที่ 15 พฤศจิกายน เริ่มเข้าสู่วันที่ 16 พฤศจิกายน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีชาวนา โดยสามารถเช็กเงินได้ คลิกที่นี่ กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งว่าโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้า ต้องรอก่อน ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดค้นหาได้เลย