ชาวนาโคราชเศร้า หลังน้ำท่วม ขายข้าวเปลือกไม่ได้

News

เป็นเรื่องที่ทำเอาชาวนาหลายคนต้องเศร้าไปตามๆ กัน เพราะเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ชาวนาหลายรายในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมหนัก ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีก่อนกำหนด หลังจากในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าว นานกว่า 2 สัปดาห์ ส่งผลทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ชาวนาต้องจำใจเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีก่อนกำหนด

นางรัชนี ร่มรื่น อายุ 59 ปี ชาวนารายหนึ่งในตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บอกว่า ลงทุนทำนาปลูกข้าว จำนวน 20 ไร่ ผลผลิตกำลังใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว แต่ต้องมาประสบกับภัยน้ำท่วมสูง รวงข้าวเริ่มจมน้ำเน่าเสียหาย จึงจำเป็นต้องเร่งว่าจ้างแรงงานคน ใช้เรือท้องแบนลงเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนด ซึ่งจ้างแรงงานคนมาเกี่ยวข้าวจมน้ำ 5 คนต่อไร่ ในราคาคนละ 300 บาท เป็นเงินไร่ละ 1,500 บาท

หลังจากได้ผลผลิตข้าวมาแล้ว ก็ต้องลงทุนว่าจ้างรถนวดข้าว อีกไร่ละ 300 บาท ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่จมน้ำ ถึงไร่ละ 1,800 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงปกติที่ไม่มีน้ำท่วม เกษตรกรจะว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว เพียงไร่ละ 500 บาทเท่านั้น ทำให้ชาวนาหลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก อีกทั้งเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มจะมีรากงอกออกมา เพราะจมน้ำมานานหลายสัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถนำข้าวเปลือกไปขายได้ ทำให้เสียหายซ้ำขึ้นไปอีก จึงอยากวอนให้หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวนาโดยด่วน

ซึ้งผลกระทบนี้ส่งผลร้ายแรงมากกับชาวนา ซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่สามารถสร้างรายได้หลักได้ หน่วยงานภาครัฐคือความหวังเดียวสุดท้ายในวิกฤตจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้

จากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ชาวนาจะได้รับความช่วยเหลือมากน้อยอย่างไร จะได้รับความช่วยเหลือทั่วทุกส่วนไหม หากมีความเคลื่อนไหลข่าวอย่างไรเราจะมารายงานต่อให้ทราบ จากนี้ชาวนครราชสีมา ยังคงหวังเสมอว่ารัฐจะต้องหาแนวทางช่วยเหลือได้

เป็นเรื่องที่หน้าหนักใจไม่น้อย ของชาวนาไทยวันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ชาวนาทุกท่านจงอดทนสู้และเราขอเป็นกำลังใจให้ชานนาไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้นได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว และเราขอเป็บกระบอกเสียงอีกทาง สู้ๆ