ชาวบ้านรวมตัว กราบไหว้ หลวงตาบุญชื่น

News

หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระ อายุ 72 ปี ได้ออกเดินธุดงค์จาก บ้านทุ่งนาเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โดยมีญาติโยมร่วมไปส่งจำนวนมาก เมื่อธุดงค์ผ่านไปในตอนเช้า จะมีชาวพุทธนุ่งขาวห่มขาวนำอาหารมาใส่บาตรให้ท่าน ยามค่ำจะจำวัดที่เมรุหรือในวัด ญาติโยมที่ทราบข่าวว่าท่านจะผ่านไหนจะมาคอยฟังธรรมตามทางที่เดินผ่านไป โดยไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยมที่มากราบไหว้ด้วยความศรัทธา

ล่าสุดม่รายงานว่า หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท พระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น เดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าผ่านทาง จ.จันทบุรีแล้ว และกำลังมุ่งหน้าสระแก้ว มีชาวจันทบุรีจำนวนมากที่ทราบข่าวต่างมาดักรอริมทางกราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงตาบุญชื่น ไม่ขอรับการถวายปัจจัยรวมถึงสิ่งของ นอกจากขอรับถวายเป็นเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น

หลวงตาบุญชื่น

หลวงตาบุญชื่น

หลวงตาบุญชื่น

หลวงตาบุญชื่น