ชาวบ้านเชื่อ ตะพาบสีทอง คือร่างอวตารเทพวิษณุ

News

จากการรายงานข่าวระบุว่า ตะพาบสีเหลืองอร่ามตัวนี้ เป็นตะพาบสายพันธุ์ ตะพาบหับอินเดีย ที่หาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์แล้ว แต่โดยทั่วไปมันจะไม่ได้มีสีเหลืองสดเช่นนี้ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ตะพาบตัวนี้มีสีเหลืองน่าจะเกิดมาจากภาวะผิวเผือก และความผิดปกติของเม็ดสีตามร่างกายของมัน จากเดิมที่ตะพาบชนิดนี้ จะมีสีในโทนเขียว


ตะพาบสีทองหายาก นักวิทย์ฯ เชื่อว่าเป็นภาวะผิวเผือก ชาวบ้านเชื่อว่าเทพอวตารลงมา


คนอินเดียเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้า

มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย ได้ขอรับตะพาบตัวนี้นำไปดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า มันเป็นร่างอวตารของเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ลงมาจากสวรรค์ ทั้งนี้ ตะพาบหับอินเดียมีถิ่นอาศัยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยเมื่อพวกมันโตเต็มวัย จะมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 9-14 นิ้ว


เทพวิษณุที่ชาวบ้านคิดว่าอวตารลงมาในร่างตะพาบ

ส่วนตะพาบเหลืองแบบนี้เคยถูกค้นพบที่ประเทศเนปาล เมื่อเดือน ส.ค. และชาวบ้านในเนปาลเชื่อว่า มันเป็นร่างอวตารของพระวิษณุ ทั้งนี้ ชาวบ้านในแคว้นเบงกอลตะวันตก ของอินเดีย พากันแตกตื่น หลังมีผู้พบตะพาบซึ่งมีสีเหลืองอร่าม ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อเป็นร่างอวตารของเทพ